Regulamin

Regulamin umawiania wizyt w Salonie Estetyki JOLIE

1. Salon Estetyki Jolie w Katowicach przy ul. Harcerzy Września 5 jest czynny w następujących godzinach:
poniedziałek 10-16
wtorek 9-21
środa 9-21
czwartek 10-21
piątek 9-16

Kontakt telefoniczny jest możliwy tylko w godzinach pracy Salonu.

2. Osoby, które chcą skorzystać z naszych usług po raz pierwszy zobowiązane są do opłacenia zaliczki w wysokości 40% ceny umówionej usługi. Wizyta zostaje zatwierdzona po zaksięgowaniu kwoty w ciągu 24 godzin od chwili rezerwacji terminu.

Zaliczkę można wpłacać osobiście w salonie lub przelewem na konto (dostępne na stronie internetowej www.jolie.com.pl):
Jolie Izabela Michalska
ul. Brynowska 55/2
40-584 Katowice
ING Bank Śląski 57 1050 1214 1000 0092 0165 6635
W tytule przelewu należy napisać swoje imię i nazwisko oraz datę i godzinę zaliczkowanej wizyty.
Pozostała kwota powinna być uiszczona w dniu wizyty.

3. Zaliczka dla nowych klientów Jolie obowiązuje przy umówieniu trzech pierwszych wizyt.

4. Salon Estetyki Jolie przypomina o terminie wizyty w formie SMS na podany wcześniej numer telefonu na 4-6 dni przed umówionym terminem wizyty.

5. Niepotwierdzenie wizyty w ciągu 24 godzin od otrzymania SMSa z przypomnieniem o terminie wizyty, nie odwołanie wizyty minimum 7 dni wcześniej oraz nie przyjście na nią skutkuje podwyższeniem kwoty o 50% przy kolejnej wizycie.

6. Osoby, które: są nowymi klientami Jolie;
6a. osoby, którym już wcześniej zdarzyło się potwierdzić wizytę po otrzymaniu SMSa i nie przyjść na nią;
6b. osoby, którym wcześniej zdarzyło się nie potwierdzić wizyty w ciągu 24 godzin od otrzymania SMSa z przypomnieniem o terminie wizyty,
6c. osoby, które nie odwołały wizyty minimum 7 dni wcześniej oraz nie przyszły na nią, a chciałyby się umówić na wizytę z 24 godzinnym wyprzedzeniem zobowiązane są opłacić zaliczkę osobiście w Salonie Estetyki Jolie, nie później niż w ciągu 2 godzin od rezerwacji terminu.

7. Potwierdzenie wizyty po otrzymaniu SMSa i nie przyjście na nią skutkuje podwyższeniem kwoty o 50% przy kolejnej wizycie.

8. Zaliczkę przed umówieniem kolejnej wizyty zobowiązane są również opłacić osoby, które nie przyszły na umówioną wizytę, nie odwołując jej minimum 7 dni wcześniej.

9. Zaliczka nie podlega zwrotowi w momencie, kiedy klient nie przyjdzie na umówioną wizytę, nie odwołując jej minimum 7 dni wcześniej.

10. Zwrotowi nie podlega również różnica pieniężna wynikająca z wyboru w dniu wizyty tańszej usługi niż wcześniej zaliczkowana.

11. Zaliczkę można przenieść na inną wizytę, gdy zaliczkowany termin zostanie zmieniony minimum 7 dni wcześniej.

12. Termin wizyty jest przypisany do konkretnej osoby. Nie ma możliwości oddawania terminu innej osobie, ponieważ czas wizyty ustalamy indywidualnie dla każdego klienta. Recepcjonistka ma prawo w pierwszej kolejności zapisać na zwolniony termin osobę oczekującą na liście rezerwowej.

13. Jest możliwość umawiania wizyt poza godzinami pracy salonu. Wizytę taką należy umówić minimum 14 dni wcześniej. Koszt wykonania takiej usługi to dodatkowe 50% w stosunku do ceny regularnej.

14. Prosimy o punktualne przybycie na umówioną wizytę. Klientom spóźniającym się do 15 minut może zostać odmówiona usługa zdobienia, natomiast spóźnienie powyżej 15 minut może skutkować odmówieniem wykonania całości usługi. Decyzja zostaje podjęta indywidualnie przez stylistkę na postawie rodzaju wykonywanej usługi oraz pozostałego czasu.

15. Zdobienia wymagające zarezerwowania większej ilości czasu muszą być uzgodnione wcześniej telefonicznie, bądź podczas wizyty w salonie. Drobne zdobienia nie wymagają rezerwowania dodatkowego czasu i mogą być realizowane na bieżąco.

16. Terminy wizyt reklamacyjnych są umawiane niezwłocznie, w najbliższym możliwym terminie.

17. Reklamacje spowodowane wadami produktów są rozpatrywane na korzyść klienta, natomiast reklamacje spowodowane urazami, których producent nie uwzględnia, jak np. naderwanie sztucznego paznokcia, uderzenie przy sprzątaniu, czy złamanie podczas otwierania klamki będą traktowane jako płatne naprawy paznokcia.

18. W salonie JOLIE jest możliwość kupienia Zaproszenia na dowolną usługę. Zaproszenie jest ważne 3 miesiące od daty zakupu. Termin realizacji Zaproszenia należy uzgodnić telefonicznie najpóźniej 30 dni przed końcem daty ważności Zaproszenia.

19. W przypadku chęci umówienia terminu realizacji Zaproszenia na mniej niż 30 dni przed końcem daty ważności Zaproszenia salonik Jolie nie gwarantuje dostępności terminu realizacji Zaproszenia. Wówczas w przypadku braku miejsc, osoba posiadająca Zaproszenie zostaje zapisana na listę rezerwową i zostanie przyjęta jeżeli zwolni się miejsce.

20. Nie ma możliwości realizacji Zaproszenia po upływie daty ważności. Nie ma możliwości przedłużenia daty ważności Zaproszenia.

21. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 24.10.2016 i obowiązuje do odwołania lub do czasu wprowadzenia nowelizacji.